Bộ GD&ĐT không phát hành tài liệu ôn thi THPT quốc gia

(PLO) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa yêu cầu các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), các trường THPT trực thuộc thực hiện tốt việc tổ chức học tập Quy chế thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh; phổ biến Quy chế đến cha mẹ học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện Quy chế.

Đồng thời, Bộ chỉ đạo các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục thường xuyên hoàn thành chương trình lớp12 theo đúng kế hoạch của các sở, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình đã quy định.

Bộ chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ, nội dung thi THPT quốc gia năm 2016 nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Bộ GD&ĐT sẽ không phát hành tài liệu ôn tập kỳ thi THPT quốc gia.
Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và các quy định của UBND tỉnh, thành phố; đặc biệt là đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.

Bộ cũng chỉ đạo không được tổ chức phát hành, ép buộc học sinh mua các tài liệu tham khảo nói chung, các bộ sách ôn tập kỳ thi THPT quốc gia nói riêng.

Bạn chưa có làm bằng đại học bạn muốn sỡ hưu nó mà không có thời gian đi học, vậy tại sao bạn không nghĩ tới chuyện đi lam bang dai hoc tai da nang. Bạn muốn được nâng lương mà không thể vì bạn chưa có bằng đại học vì bạn bận đi làm nên không có thể đi hoc vậy tại sao bạn không nghĩ đến chuyện đi lam bang dai hoc that.
Nguồ