Các trường khối quân sự hạ điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung

Các trường khối quân sự hạ điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung : Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung đợt 1 của các trường đại học, cao đẳng quân sự giảm so với đợt tuyển sinh trước.
Theo đó, Nơi làm bằng đại Học của học viện Kỹ thuật Quân sự lấy 24,75 điểm khối A đối với thí sinh ở miền Bắc. Đây cũng là điểm chuẩn cao nhất của trường trong đợt tuyển sinh này. Ngoài ra, các thí sinh phải đạt trên 8 điểm môn Toán. Trong khi đó, điểm trúng tuyển dành cho thí sinh ở miền Nam là 22 điểm (khối A).

Với khối A1, điểm chuẩn là 23 đối với thí sinh miền Bắc và 23,75 đối với thí sinh miền Nam. Trong đợt xét tuyển bổ sung lần 1, Học viện chỉ tuyển thí sinh nam.

ĐỌC THÊM

Học viện Quân y xét tuyển khối A và B. Với khối A, điểm chuẩn dành cho thí sinh nam ở miền Bắc và miền Nam lần lượt là 24,5 điểm và 22,5 điểm.

Với khối B, điểm trúng tuyển dành cho thí sinh nam ở miền Bắc là 24 điểm, điểm chuẩn đối với thí sinh nam ở miền Nam thấp hơn, 22,75 điểm. Thí sinh nữ miền Bắc trúng tuyển nếu có điểm xét tuyển đạt từ 26,5 điểm.

Học viện Khoa học Quân sự xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc và Trinh sát kỹ thuật.

Ngành Ngôn ngữ Anh xét tuyển khối D1, lấy 22,75 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc, 21,25 điểm đối với thí sinh nam miền Nam và 25,5 điểm với thí sinh nữ.

Ngành Ngôn ngữ Nga, có điểm chuẩn xét tiếng Anh đối với thí sinh nam miền Bắc, thí sinh nam miền Nam và thí sinh nữ lần lượt là 22,75 điểm, 20,75 điểm và 24,75 điểm. Ngành này xét điểm tiếng Nga đối với thí sinh nam miền Bắc, điểm chuẩn là 22,75.

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc xét tiếng Anh lấy 22,5 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc, 20,5 điểm đối với thí sinh nam miền Nam và 24,75 điểm đối với thí sinh nữ. Ngành xét tiếng Trung Quốc với thí sinh nam miền Bắc, điểm trúng tuyển là 22,50.

Ngành Trinh sát kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh nam. Với khối A, điểm chuẩn dành cho thí sinh miền Bắc và miền Nam lần lượt là 25,5 điểm và 22,25 điểm. Thí sinh miền Bắc đăng ký xét tuyển khối A1 trúng tuyển nếu đạt từ 22,75 điểm trở lên.

Học viện Biên phòng xét tuyển bổ sung thí sinh nam. Với khối C, điểm chuẩn dành cho thí sinh miền Bắc là 23,75 điểm, với thí sinh Quân khu 4 và Quân khu 5 là 22,5 điểm và 20,5 điểm đối với thí sinh Quân khu 7, 21,5 điểm đối với thí sinh Quân khu 9.

Với tổ hợp A1, điểm chuẩn của thí sinh miền Bắc là 20,75, của thí sinh Quân khu 4 là 19,25. Điểm trúng tuyển dành cho thí sinh Quân khu 5 và Quân khu 7 lần lượt là 20,5 điểm và 17,75 điểm.

Học viện Hậu cần tuyển thí sinh nam theo tổ hợp môn A và A1. Với khối thi A, điểm trúng tuyển dành cho thí sinh miền Bắc là 25, thí sinh miền Nam là 22 điểm. Với khối A1, điểm trúng tuyển dành cho thí sinh hai miền lần lượt là 22,5 điểm và 18,5 điểm.

Học viện Phòng không – Không quân tuyển thí sinh nam hai ngành Kỹ thuật hàng không và Chỉ huy tham mưu Phòng không – Không quân và Tác chiến điện tử. Điểm chuẩn khối A ngành Kỹ thuật hàng không với thí sinh miền Bắc là 24,5 điểm, với thí sinh miền Nam là 21,75 điểm. Với khối thi A1, điểm chuẩn ngành này đối với thí sinh hai miền lần lượt là 20,75 điểm và 18,25 điểm.

Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không – Không quân và Tác chiến điện tử lấy 24 điểm đối với thí sinh miền Bắc, 21,75 điểm với thí sinh miền Nam xét tuyển khối A. Với khối A1, điểm trúng tuyển của thí sinh miền Bắc là 19,75 trong khi của thí sinh miền Nam là 16,25.

Học viện Hải Quân xét tuyển khối A, lấy 24,5 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc và 21,5 điểm đối với thí sinh nam miền Nam.

Trường Sĩ quan Chính trị lấy 24,5 điểm khối A và 23,75 điểm khối C đối với thí sinh nam miền Bắc và 22 điểm hai khối đối với thí sinh nam miền Nam.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh nam khối A với điểm trúng tuyển là 24 điểm.

Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh nam khối A. Điểm chuẩn đối với thí sinh Quân khu 4, Quân khu 5 lần lượt là 22,5 điểm và 22 điểm. Thí sinh Quân khu 7 và Quân khu 9 trúng tuyển nếu đạt từ 21,25 điểm.

Trường Sỹ quan Pháo binh lấy 24 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc và 22,25 điểm đối với thí sinh nam miền Nam.

Vì vậy mà trường làm bằng đại học trên toàn quốc đã công bổ điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường đại học cũng rộng rải.

Trường Sỹ quan Công binh có điểm chuẩn khối A đối với thí sinh nam miền Bắc và miền Nam lần lượt là 24 và 22 điểm. Những trường hợp đăng ký xét tuyển khối A1 cần đạt điểm từ 19,25 đối với thí sinh nam miền Bắc và 18 đối với thí sinh nam miền Nam.

Trường Sỹ quan Thông tin cũng tuyển thí sinh nam theo khối A và A. Với khối A, điểm trúng tuyển dành cho thí sinh miền Bắc là 24, thí sinh miền Nam là 22. Điểm chuẩn khối A1 thấp hơn, 20 điểm đối với thí sinh miền Bắc và 21,25 điểm đối với thí sinh miền Nam.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tuyển sinh thí sinh nam khối A. Điểm chuẩn dành cho thí sinh hai miền lần lượt là 23,75 và 20,75 điểm.

Trường Sĩ quan Đặc công xét tuyển thí sinh nam khối A và A1. Trường lấy 23,75 điểm với thí sinh miền Bắc, 20,75 điểm với thí sinh miền Nam xét tuyển khối A. Với khối A1, điểm chuẩn dành cho thí sinh miền Bắc là 19,25 điểm, thí sinh miền Nam là 18 điểm.

Trường Sĩ quan Phòng hóa xét tuyển thí sinh nam miền Bắc với điểm chuẩn là 23,5 điểm.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự lấy 24,25 điểm đối với thí sinh nam miền Bắc và 21,75 điểm đối với thí sinh nam miền Nam.

Hệ cao đẳng trường Sĩ quan Không quân lấy điểm chuẩn đối với thí sinh nam miền Bắc và miền Nam lần lượt là 24 và 20,5 điểm.

Theo Zing.vn