Tối ưu website

Tối ưu website

Để tối ưu một website thì đầu tiên ta tiến hành kiểm tra toàn bộ website về code đã đạt chuẩn chưa, sau đó tiến hành các công việc liên quan về những điều cần thiết cho việc đánh giá báo cáo tiến độ của website đã hoạt động như thế nào trên google bằng Webmaster Tools hay Analytics…

Kế tiếp ta đi xem về bài viết đã chuẩn một onpage hay chưa, cách viết và cách bố tri như thế nào là phù hợp và hợp lý về từ khóa mà chúng ta cần SEO chẳng hạn.

Những yếu tối cần quan tâm

Về Onpage

Chọn từ khóa để SEO cho phù hợp

 • Các thẻ Title, H1, H2, H3, Meta key words, Meta Description, Alt, Url thân thiện…
 • Site maps
 • Robots
 • htaccess
 • Submit
 • Chạy Adwords

Về Offpage

 • Viết bài chuẩn SEO: Trên web chính và mạng xã hội
 • Đi backlink: trên diễn đàn, web 2.0
 • Mua backlink, Profiles
 • Comemt: G+, Face, Twitter…
 • Chia sẻ mạng xã hội: G+, Face, Twitter…
 • Viết bài trên hệ thống web 2.0: wordpress, Tumblr, Blogger…
 • Cập nhật bài viết trên web chính