Trường ĐH Kinh tế TPHCM lên đề án trở thành đại học vùng

Dân trí GS.TS Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM xác nhận trường đang hướng tới mở rộng quy mô đào tạo và cơ sở vật chất, định hướng nghiên cứu đồng thời cũng mong muốn trở thành đại học vùng.

Theo ông Nguyễn Đông Phong, Thủ tướng đã đồng ý về mặt chủ trương về việc trường ĐH Kinh tế TPHCM trở thành đại học vùng. Đề án chi tiết sẽ được trường trình phê duyệt trong năm 2019. Cũng theo hướng đó, khi có đại học vùng thì có thể mang một tên gọi khác và trường ĐH Kinh tế TPHCM sẽ trở thành trường đại học “con” trực thuộc, bên cạnh một số trường, khoa khác.

Trong giai đoạn 2016-2021, trường sẽ nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển trường theo định hướng trường đại học nghiên cứu. Trường đặt mục tiêu tăng dần số bài công bố trong nước và quốc tế, phấn đấu đạt bình quân đến năm 2021 là: 0,7 bài/giảng viên/năm, số bài công bố quốc tế trên Scopus, ISI, ABDC đạt mức bình quân 40 bài/năm.

GS. TS Nguyễn Đông Phong cho biết “ nhà trường sẽ triển khai chương trình quốc tế cho bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và tăng số lượng luận án tiến sĩ có thể công bố quốc tế. Trường đặt mục tiêu tăng dần số bài công bố trong nước và quốc tế. Trường sẽ nghiên cứu để vận dụng mô hình đại học vùng trong tổ chức bộ máy nhà trường”.

Hiện nay, Việt Nam đang có hai đại học quốc gia, gồm ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP HCM; ba đại học vùng là Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng.